Vanligt förekommande frågor

Jag har fått en Chargeback, varför har pengar dragits från min utbetalning?

Vid en chargeback har en kund reklamerat ett köp som ägt rum hos er. När en sådan reklamation inkommer dras automatiskt det reklamerade beloppet av kortnätverket (Visa/Mastercard).  Beloppet kan komma att återbetalas efter att reklamationsprocessen är klar och reklamationen har blivit avfärdad.

Läs mer om chargebackprocessen här.

Jag har ett klagomål, vart kan jag vända mig med mitt ärende?

För oss på Paytrim är det viktigt att du är nöjd med våra tjänster, produkter och vårt bemötande. Ibland kan det ske att vi inte motsvarar dina förväntningar och då vill vi gärna att du hör av dig till oss. I första hand ber vi dig att kontakta vår support för hjälp i ditt ärende. Antingen via mejl support@paytrim.com, eller via telefon 010-7500990.

Om du efter kontakt fortfarande inte är nöjd har du möjlighet att vända dig till klagomålsansvarig hos Paytrim. Mejla gärna in ditt skriftliga klagomål till complaint@paytrim.com eller via post till:

Paytrim AB
Klagomålsansvarig
Linnégatan 87 B
115 23 Stockholm

Läs mer om klagomål här.

Vad är ett kontobevis?

Ett kontobevis är ett underlag som intygar vem som är kontoinnehavare av ett specifikt konto och vem kontoutgivaren är (banken).

För att ett kontobevis ska vara fullständig måste det tydligt framgå:

  • Vilket clearing + kontonummer som intyget gäller.
  • Vem som är kontoinnehavare (person/företag).
  • Vilken bank eller annat institut som öppnat kontot.

Hur kan jag skydda min verksamhet mot bedrägeriförsök?

Att ta betalt ska både kännas enkelt och säkert för dig som handlare, men också för dina kunder. Tyvärr förekommer det att handlare och deras terminaler utnyttjas för kortbedrägerier. Det kan handla om allt från stulna kort till manipulerade terminaler. I värsta fall kan en bedräglig transaktion leda till att du som handlare får stå för kostnaden, om transaktionen reklameras.

Tillsammans kan vi förhindra bedrägerier redan innan köpet sker. Klicka här för att ta del av råd.

Jag vill rapportera ett bedrägeri eller bedrägeriförsök, vart kan jag vända mig med mitt ärende?

Vid misstankar om bedrägliga köp, hantering av terminaler eller annat avvikande, vänligen kontakta paytrim support snarast. Antingen via mejl support@paytrim.com, eller telefon 010-7500990 så hjälper vi dig vidare i ärendet.

Har du andra frågor eller funderingar relaterat till att skydda din verksamhet mot bedrägeri? Välkommen att kontakta vår support via kontaktuppgifterna ovan.

Läs även vår artikel kring hur du skyddar din verksamhet mot bedrägeri: Skydda dig mot bedrägeri

Klagomål

För oss på Paytrim är det viktigt att du är nöjd med våra tjänster, produkter och vårt bemötande.

Läs mer om klagomål

Chargeback

Syftar till att kortinnehavaren ska få tillbaka sina pengar om felaktigheter eller ett bedrägeri kopplat till ett köp upptäcks.

Läs mer om chargeback

Skydd mot bedrägeri

Att ta betalt ska både kännas enkelt och säkert för dig som handlare, men också för dina kunder.

Läs mer om bedrägeri

Kontobevis

Kontobevis är ett underlag som intygar vem som är kontoinnehavare av ett specifikt konto och vem kontoutgivaren är.

Läs mer om kontobevis