Att ta betalt ska både kännas enkelt och säkert för dig som handlare, men också för dina kunder. Tyvärr förekommer det att handlare och deras terminaler utnyttjas för kortbedrägerier. Det kan handla om allt från stulna kort till manipulerade  terminaler. I värsta fall kan en bedräglig transaktion leda till att du som handlare får stå för kostnaden, om transaktionen reklameras.

Tillsammans kan vi förhindra bedrägerier redan innan köpet sker. Nedan presenteras värdefulla råd för dig som handlare för att undvika att drabbas av kortbedrägeri:

Terminalerna

Terminalen är en värdefull utrustning för din verksamhet. För att undvika att terminalen manipuleras eller att skimningsutrustning installeras rekommenderar vi på Paytrim att alltid hålla terminalen under uppsikt:

  • Lämna inte kunden själv med terminalen under betalningstillfället.
  • Kontrollera kontinuerligt att inga yttre förändringar har skett till terminalen, exempelvis påklistrade delar runt knappsats eller terminalöppningar.
  • Uppmärksamma om en person tar ovanligt lång tid på sig att betala eller försöker distrahera dig vid betalningstillfället. Detta kan vara ett försök till manipulation av terminalen.

Återbetalningar till andra kort

Utför enbart återbetalningar till det kort som den ursprungliga betalningen utförts på. Genom att neka återbetalningar till andra kort kan du hindra bedragare från att utnyttja din verksamhet för bedrägeri och penningtvätt. Ett vanligt bedrägeri som förekommer är att bedragare handlar varor med ett stulet kort, vilket de senare försöker returnera till sina egna kort för att omvandla de bedrägliga köpen till pengar på kortet.

Du som handlade har alltid rätt att neka ett återköp till ett annat kort

Ovanligt köpbeteende

Var extra uppmärksam om du som handlare upplever att en besökare spenderar ovanligt mycket eller i högre frekvens än vad du är van vid. Risken är att besökaren använder ett stulet kort, syftet med dessa köp är ofta penningtvätt.

Om du som handlare säljer produkter som löper större risk att kunna omvandlas till kontanter vid vidareförsäljning, såsom klockor och smycken, bör du vara extra uppmärksam.

Utbilda all personal

Se till att alla anställda som hanterar terminalerna lär sig hur kort och kortterminaler ska hanteras och kontrolleras, vad som är ett misstänksamt beteende och hur man ska agera om olika situationer uppstår.

Extra viktigt är att nya och tillfälligt anställda får en utbildning så snart som möjligt, inte minst eftersom bedragare oftast passar på när de vet att ordinarie personal inte finns på plats och under öppettider när det finns som mest besökare och högt tryck på personal.

Kontakta Paytrim för att anmäla misstankar om bedrägeri eller vid stöttning.

Vid misstankar om bedrägliga köp, hantering av terminaler eller annat avvikande, vänligen kontakta paytrim support snarast. Antingen via mejl support@paytrim.com, eller telefon 010-7500990 så hjälper vi dig vidare i ärendet.

Har du andra frågor eller funderingar relaterat till att skydda din verksamhet motbedrägeri? Välkommen att kontakta vår support via kontaktuppgifterna ovan.