För oss på Paytrim är det viktigt att du är nöjd med våra tjänster, produkter och vårt bemötande. Ibland kan det ske att vi inte motsvarar dina förväntningar och då vill vi gärna att du hör av dig till oss. I första hand ber vi dig att kontakta vår support för hjälp i ditt ärende. Antingen via mejl support@paytrim.com, eller via telefon (telefonnummer till support).  Om du efter kontakt fortfarande inte är nöjd har du möjlighet att vända dig till klagomålsansvarig hos Paytrim.Mejla gärna in ditt skriftliga klagomål till support@paytrim.com eller via post till:

Paytrim AB
Klagomålsansvarig
Linnégatan 87 B
115 23 Stockholm

Vägledning utanför bolaget

Om du vill ha kontakt med oberoende part hänvisar vi er till din kommuns kommunala konsumentvägledare. Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket och kontaktinformation hittar du på Konsumentverkets hemsida.

Vill du få ditt ärende prövat externt kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden.