Trots att du som handlare förmodligen redan gör vad du kan för att förebygga bedrägerier och felaktiga transaktioner finns alltid risken att en kortinnehavare reklamerar transaktionen till sin kortutgivare (bank). Om kortutgivaren – efter sin initiala utredning – bedömer att något är fel med transaktionen, inleds en reklamationsprocess genom kortnätverket, som på engelska kallas för en chargeback.

Chargeback syftar till att kortinnehavaren ska få tillbaka sina pengar om felaktigheter eller ett bedrägeri kopplat till en transaktion upptäcks. En chargeback ger även dig som handlare en möjlighet att tillsammans med din kortinlösenleverantör utreda ärendet och därefter antingen acceptera reklamationen eller bestrida ärendet.

Vi på Paytrim stöttar våra kunder genom hela chargeback-processen genom att:

  • Vilket clearing- och kontonummer som intyget gäller
  • Ta emot och utreda inkommande reklamationsärenden
  • Informera dig som kund om reklamationen och vad den innefattar
  • Förklara vilken dokumentation som krävs för att bestrida reklamationen
  • Sköta det administrativa kring chargeback

Hur kan en Chargeback gå till?

Nedan följer en typisk reklamationsprocess:

1.

En reklamation inleds genom att en kortinnehavare reklamerar en transaktion till sin kortutgivande bank. Anledningarna kan variera; transaktionen kan ha utförts på ett stulet kort, fel belopp har dragits, en kund har inte mottagit sin beställda vara eller en kund väntar fortfarande på en retur.

2.

När en kortutgivande bank mottagit reklamationen utför de först en egen utvärdering om reklamationen är korrekt. De eftersöker tekniska fel hos dem och hjälper kortinnehavaren att förstå vad som hänt och beslutar sig för om de bedömer transaktionen som korrekt och genuin.

3.

Om kortutgivande bank inte bedömer transaktionen som genuin påbörjas en chargeback för att kortinnehavaren ska få tillbaka pengar för det belopp som dragits.

4.

Ärendet skickas in till kortnätverket (exempelvis Visa och Mastercard) till oss på Paytrim och det reklamerade beloppet kommer automatiskt att dras från dig som handlare.

5.

Paytrim kontaktar handlaren med information kring ärendet. Om handlaren önskar bestrida reklamationen blir handlaren informerad kring vilka dokument och underlag som behövs för just det specifika ärendet.

6.

Om handlaren väljer att bestrida reklamationen skickar Paytrim en sammanställning tillbaka till kortinnehavarens bank med bevisunderlag. Bedömer kortutgivande bank att bevisunderlaget är tillräckligt kommer reklamationen att dras tillbaka och det debiterade beloppet återbetalas till dig som handlare.

a.

Om kortutgivande bank inte bedömer att bevisunderlaget är tillräckligt för att avfärda reklamationen, kan de välja att inte stänga reklamationsärendet och fortsätta begära det reklamerade beloppet åt kortinnehavarens räkning.

b.

Om kortutgivande bank står fast vid deras begäran måste handlaren ta ställning om denne önskar fortsätta bestrida reklamationen på nytt eller inte. I de ärenden där vi anser oss ha tillräcklig starkt bevismaterial kan ärendet bedömas av oberoende part hos kortnätverket. Detta är dock ovanligt, då processen är lång och för med sig större kostnader.