Jag har ett klagomål, vart kan jag vända mig med mitt ärende?

För oss på Paytrim är det viktigt att du är nöjd med våra tjänster, produkter och vårt bemötande. Ibland kan det ske att vi inte motsvarar dina förväntningar och då vill vi gärna att du hör av dig till oss. I första hand ber vi dig att kontakta vår support för hjälp i ditt ärende. Antingen via mejl support@paytrim.com, eller via telefon 010-7500990.

Om du efter kontakt fortfarande inte är nöjd har du möjlighet att vända dig till klagomålsansvarig hos Paytrim. Mejla gärna in ditt skriftliga klagomål till complaint@paytrim.com eller via post till:

Paytrim AB
Klagomålsansvarig
Linnégatan 87 B
115 23 Stockholm

Vägledning utanför bolaget

Om du vill ha kontakt med oberoende part hänvisar vi er till din kommuns kommunala konsumentvägledare vilka arbetar nära Konsumentverket. Kontaktinformation finner du på Konsumentverkets hemsida.

Önskar du få ditt ärende prövat av oberoende part skickar du denna skriftligen till Allmänna Reklamationsnämnden.