Other Other Other

Vi förbättrar även din befintliga betallösning

Hur det fungerar

Fyll i dina kortkostnader

Du kan antingen ta en bild på din senaste transaktionsöversikt och bifoga filen eller fylla i dina kortkostnader manuellt. Behöver du assistans med detta kan du alltid höra av dig till oss så hjälper vi dig.

Steg 1

Invänta offert med bättre pris

När vi har fått in dina befintliga priser kontaktar vi dig för att erbjuda dig en lägre kostnad per transaktion.

Steg 2

Teckna avtal med nya inlösaren

Vi skickar över avtalet eller besöker dig och hjälper dig att byta inlösare. Du behöver inte byta varken terminal, kassa eller bank.

Steg 3